Noachieden van de Lage Landen

Kli


Proces van Teshuva, de betekenis daarvan is dat een persoon spijt heeft van de zonden/missers die hij/zij heeft gedaan: inkeer/berouw toont in gebed en hersteld wat hersteld kan worden. Daarom is het zo belangrijk dat wij iedere ochtend en avond onze gebeden zeggen en opnieuw mogen beginnen. Op dat moment kantelt de werkelijkheid als het ware naar het positieve, want G-d aanvaard ieder die berouw heeft.

                                      ***************************************************************************************
De zeven instructies kunnen als een soort kapstok gezien worden, want ze zijn verder uit te werken voor specifieke situaties in gezondheidszorg, handel, relatie's, rechtswezen, onderlinge betrekkingen etc. Rabbijn Moshe Weiner heeft het boek “ the Divine Code” geschreven, de ”shulchan aruch”  voor  Noachieden. De Nederlandse vertaling wordt verwacht in 2020. 
1. Ontheilig G-d's Eenheid op geen enkele manier. Erken dat er EEN God is die geeft om wat we doen en verlangt dat we voor zijn wereld zorgen. Vermeng geen menselijke uitleg met deze belangrijke door G-d Zelf ingestelde uitspraak: Hashem echad: G-d is Eén
2. Vervloek je Schepper niet. Het maakt niet uit hoe boos je ook bent, neem het niet verbaal op tegen je Schepper. Vervloek ook zijn creatie niet, noch jezelf.
3. Moord niet. De waarde van het menselijk leven kan niet worden gemeten. Een enkel menselijk leven vernietigen is de hele wereld vernietigen - omdat voor die persoon de wereld heeft opgehouden te bestaan. Hieruit volgt dat door het ondersteunen van een enkel menselijk leven, je een heel universum in stand houdt.. Er zijn zeer complexe situaties in het leven waarin we soms niet weten wat we moeten doen, raadpleeg dan een betrouwbare rabbijn en vraag advies.
4. Eet geen ledemaat van een levend dier. Respecteer het leven van alle wezens van G-d. Als intelligente wezens hebben we de plicht geen onnodige pijn te veroorzaken bij andere wezens. Wreedheid ten opzichte van alle levende wezens, ook dieren,  is verboden.
5. Steel niet. Welke voordelen je ook ontvangt in deze wereld, zorg ervoor dat geen van hen ten koste van iemand anders gaat. Denk bij stelen ook aan andere vormen van stelen: een mens kan tijd of aandacht van een ander “stelen”. Ook door iets slechts of negatiefs over een ander te zeggen “steel” je als het ware zijn aanzien of reputatie, en geef je aanleiding dat een ander ook negatieve gedachten ontwikkeld over de beroddelde persoon.
 6. Het gezin is het fundament van de menselijke samenleving. Seksualiteit is de bron van het leven. Misbruik van seksualiteit is vernederend en destructief voor de mens en tast de kern en basis aan van de mens.
In het menselijke libido schuilt kracht en schoonheid maar het kan ook een grensoverschrijdend temperament hebben: zorg ervoor dat je het op een goede manier kanaliseert, en jezelf en andere beschermingen respect bied.
7. Zorg voor het instandhouden van rechtbanken en een goed rechtstelsel/betrouwbare rechtspraak. Het doel is om gerechtigheid na te streven. Met elke kleine daad van rechtvaardigheid, herstellen we de harmonie in onze wereld en synchroniseren we deze met een verheven orde. Deze principes, deze richtlijnen werden gecommuniceerd door G-d aan Adam -Noach, de voorouders van alle mensen, en via Mozes bekend gemaakt aan de mensheid. Dat is wat deze regels universeel maakt, voor alle tijden, plaatsen en mensen