Dutch Noahide Community

Kli

Een universele, morele Code.

G-d gaf aan de mensheid vrijheid van keuze, en een pad om goedheid en vriendelijkheid te beoefenen: de "Divine Code".

Dit is een morele en universele code.

Praktisch gezien betekent dit dat er Zeven Wetten of Instructies zijn:

1. Erkenning van G-d

2. Geen blasfemie

3 Verbod op moord

4. Niet stelen van wat een ander toebehoord 

5. Geen incest of ongeoorloofde seksuele betrekkingen onderhouden

6. Verbod op wreed gedrag ten aanzien van dieren.

7. Het instellen van wetten en oprichten van gerechtshoven.

Uiteindelijk gaf G-d aan Mozes de Wet, en dat waren de Tien Woorden, eigenlijk tien categorie├źn die onderverdeeld worden. Daarbij kwamen ook specifieke instructies die alleen voor het Joodse volk golden. Denk bv aan de tzitzit ( gebedskoorden), shabbat, mezuza, de feesten, wetten ten aanzien van de landbouw in Israel, rechtspraak, rituele reinheid, besnijdenis, familie-puurheid en de wetten ten aanzien van de tempel.
Hierdoor ontstond een specifiek, heilig Volk wat als taak had om in de omliggende landen het licht van de Torah, het licht van G-d, te verspreiden.

Waarom Noachieden?
Alsof er al niet genoeg stromingen binnen religie-land zijn.....Dit is geen nieuwe religie, verre van dat, maar een beweging die zich  fundeert op de mondelinge en de schriftelijke Torah zoals dat onderwezen wordt door  het (orthodoxe) Jodendom en zich daar diep verbonden mee voelt.

Het verschil met het (messiaanse) christendom is dat noachieden geen nieuw testament erkennen. De overeenkomst is de erkenning dat de Torah/Tenach Woord van G-d is.