Noachieden van de Lage Landen

Kli

Noachieden bidden regelmatig, daarbij kunnen ze gebruik maken van een Noachidische Siddoer, het lezen van Psalmen of het vrij (meditatief) gebed.

Het gebedenboekje is in de webshop te bestellen

Chrissie Seaton-Thompson over Nineveh en de kracht van het gebed. 

Het gebed is de voedingsbron voor iemand die in overeenstemming met God's wil gaat leven

Bidden is echter niet verplicht. Er wordt nergens in de bijbel melding van gemaakt dat niet-Joodse gelovigen  de verplichting tot bidden hebben. Toch zie je dat regelmatig in de bijbel staat dat mensen God aanroepen voor bijstand en hulp

Het gebed is direct gericht aan de Ene Ware God en  Schepper van alle dingen. Zowel het Noachisme als het Jodendom verwerpen het idee om te bidden tot of door middel van een tussenpersoon. Heel eenvoudig omdat God dat Zelf in de Torah verboden heeft. Het enige wat je nodig hebt om je met God te verbinden is jezelf, je gebeden en God.

Gebed is communiceren met God. Daarin zijn drie vormen te vinden:
Lof - Het prijzen van God voor de vermogens die uniek zijn voor Hem alleen. Bijvoorbeeld: God loven voor zijn schepping van de zon en de hemel, of voor zijn vermogen om leven te geven en ziekten te genezen.
Dank - God bedanken voor alles wat Hij namens de aanvrager heeft gedaan. Bijvoorbeeld, gezondheid, familie, vrienden en levensonderhoud.
Verzoek - God vragen om iemands behoeften of om de behoeften van anderen te vervullen. Dit omvat zowel geestelijke als lichamelijke behoeften.

In nood is er een directe intense roep om hulp of klacht. Toch is het gebruikelijk om in de dagelijkse gebeden in bovenstaande volgorde uit te spreken, want deze volgorde is niet voor niets. Wanneer we iemand bezoeken gaan we niet beginnen met klagen of alles opnoemen wat ontbreekt. Zo is het ook met het gebed, de mens die bidt, realiseert zich in Wiens aanwezigheid hij of zij staat en zal met eerbied en respect deze heilige ruimte binnengaan.