Noachieden van de Lage Landen

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. 

Zij kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften  die G-d in het eerste boek van de bijbel, Genesis, duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach).  De instructies die HaShem (G-d) in het boek Genesis heeft gegeven aan de mens zijn richtinggevend en vormen de basis van het Noachidische leefwijze. Deze zeven kern-instructies  zijn ook onderdeel van de 613 geboden die voor het Joodse volk gelden.


Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor waarheid en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en de verantwoordelijkheden van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. 

Chiel en Anne vloggen voor het YT kanaal van Dutch Noahide Community. 

De universele Code voor Noachieden in het kort:


1. Erkenning dat er Eén G-d is die zich ontfermt over ons en van ons vraagt goed en verstandig te zorgen voor deze wereld. Dat betekent ook dat de Eenheid van G-d  niet  aangevuld mag worden met menselijke ideeën die daarvan afwijken, bv het concept dat er een  medeverzoener is of dat het Wezen van G-d uit meerdere personen zou bestaan.

De mens, de zwakste van de wezens, is omgeven door veel grotere krachten van leven en dood dan hijzelf. Geconfronteerd met de uitgestrektheid van deze universele krachten, zou de mens kunnen proberen ze te 'dienen' om zichzelf te beschermen en zijn lot te verbeteren. De essentie van het leven is echter het Opperwezen te erkennen dat het Universum heeft geschapen en Zijn wetten met ontzag en liefde te aanvaarden. We moeten niet vergeten dat Hij zich bewust is van al onze daden, daden die het goede bevorderen of daden die beschadigen. 

2. Respecteer G-d door Zijn Naam niet te ontheiligen in spraak, hoe boos je ook bent.

3. Moord niet. De waarde van een mens is niet  meten. Wanneer je een mens vernietigd, vernietig je een wereld (namelijk ook zijn potentiële  nakomelingen!)

Het verslag van de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens begint met het verhaal van Kaïn en Abel. De mens is inderdaad de behoeder van zijn broer. Het verbod op doodslag is er om de mens te beschermen tegen zijn eigen destructieve impulsen.  De mens die een aanvaller wordt, ontkent de heiligheid van het menselijk leven en valt uiteindelijk G-d aan, die ons naar zijn beeld heeft geschapen. 

4. Steel niet. Respecteer het bezit van anderen. Neem geen onnodig tijd of energie of ruimte van een ander in beslag. Zorg dat een ander geen pijn lijdt door jouw toedoen. We mogen er naar streven om ons levensonderhoud eerlijk en waardig te verdienen. Het schenden van de eigendommen van anderen, door beroving of bedrog, is een fundamentele aanval op hun menselijkheid. 

5. Ga geen verboden relaties aan (verkrachting, incest of overspel etc). Het huwelijk wordt als heilzame basis gezien voor het starten en onderhouden van een familie.

6. Werk mee aan een rechtvaardige maatschappij waar orde en harmonie is. Iedere daad van rechtvaardig handelen draagt daar aan bij. Een robuust en gezond rechtssysteem, dat een eerlijke rechtsbedeling garandeert, creëert een samenleving die de zegeningen van G-d waardig is. Het opzetten van een systeem van rechters, rechtbanken en ambtenaren om de wet te handhaven, is een verstrekkende verantwoordelijkheid. Dit voorschrift vertaalt de idealen van ons persoonlijke leven in een formele orde voor de samenleving als geheel. Het is de uitbreiding en garantie van alle voorgaande wetten.

7. Aan Noach gaf G-d het gebod dat hij geen onderdeel van een levend dier mocht snijden. Dit betekend dat dieren op geen enkele manier mishandeld of gekweld mogen worden

G-d geeft de mens "heerschappij over de vissen van de zee, het gevogelte van de hemel, over het vee en over de hele aarde". Wij zijn de verzorgers van G-d's schepping. Uiteindelijk reikt onze verantwoordelijkheid verder dan onze familie, zelfs buiten de maatschappij, om de wereld van de natuur te omvatten.

Wreedheid of pijniging van dieren, of wanneer dieren niet goed verzorgd worden  is  barbaars, en toont een decadente ongevoeligheid voor de pijn van anderen. Deze wet is de toetssteen, zo u wilt, die meet hoe goed de andere zes wetten worden nageleefd. Wanneer de mens zijn potentieel vervult, wordt de hele schepping gevoed en verheven om haar doel te bereiken. Dit verandert de wereld in een prachtig juweel - een plaats waar   G-d kan wonen.


De zeven wetten (te vinden in het eerste boek van de bijbel, Genesis) zijn  verplichtend voor ieder mens in die zin dat men verantwoordelijk gehouden wordt door G-d om ze op te volgen, maar daarnaast staan er ook tal van logische en praktische instructies in de Tenach. Bijvoorbeeld  het eren van je vader en moeder, geen kwaadspreken over een ander en geen aanleiding geven dat anderen door jou tot fout gedrag verleid worden. Het helpen van armen en zieken en goed voor de aarde en milieu zorgen. Op zich geen "geboden", hoewel sommigen van de zeven geboden afgeleid zijn, maar ze behoren zeker tot de Noachidische code. Afhankelijk van hoe men telt komt het totaal dan op 60-80 richtlijnen voor gedrag.

De specifieke wetten die verder voor het Joodse Volk gelden (613 in totaal) worden door de  Noachieden niet gevolgd, aangezien dat (verbonds)wetten zijn die met het volk Israel gemaakt zijn en niet met de mensheid als totaliteit.Bronnen van de Zeven Opdrachten


https://asknoah.org/7-commandments/locate-sources

Speciale dagen voor Noachieden https://asknoah.org/essay/noahide-holidays

Feesten: https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=35

Betrouwbaarheid van de geschreven Torah, https://asknoah.org/essay/written_torah?fbclid=IwAR2ITW2rt-KDec-yOMUbc5QFSGXS6xkHtLcCNH0ridSocpm67miiRlJOXsM

Ger – Terminology/Facts; https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=137

The Divine Code 3rd Edition https://asknoah.org/asknoah-store?cat=88

Seven Gates of Righteous Knowledge; Spirituele kennis & geloofsversterking  https://asknoah.org/books/seven-gates-of-righteous-knowledge-for-all-righteous-gentiles

Gebedenboeken https://asknoah.org/books

Torah, The Stone Edition, ArtScroll Series https://www.golds.com.au/p-772-stone-edition-chumash-full-size.aspx

Tanach, The Stone Edition, ArtScroll series https://www.golds.com.au/c-733-tanach.aspx

Book of Psalms, ArtScroll Series, The Schottenstein Edition met interlinears vertaling:  https://www.golds.com.au/p-780-interlinear-tehillim-psalms-pocket-size-hard-cover-the-schottenstein-edition.aspx  of internationaal  https://www.artscroll.com/Books/9781578195633.html

Het verbod om een nieuwe religie of een nieuwe wet in te stellen: zie de The Divine Code By Rabbi Moshe Weiner, 3rd Edition https://asknoah.org/books/the-divine-code

Speciale dagen die Noachieden kunnen vieren: https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=35

Chanoeka voor Noachieden:
https://asknoah.org/essay/what-is-hanukah  
https://asknoah.org/essay/sharing-hanukkah-joyDutch Noahide Community is georganiseerd als een landelijke gemeenschap van Noachieden in Nederland en België  en is aangesloten bij Ask Noah International. De belangrijkste bron voor het naleven van de Noahide Code is het boek "The Divine Code" van Rabbi Moshe Weiner. De Noahide Academy van Jerusalem presenteert een betrouwbaar en authentiek leerinstituut te zijn, zowel online als via whatsapp of in persoonlijk contact  met de Rabbi's die hierbij betrokken zijn. 


Aanbevolen Rabbi's:

  • Rabbi Moshe Weiner;
  • Rabbi Dr Michael Schulman;
  • Rabbi Dr Shimon Cowen (Australia);
  • Rabbi Avraham Chaim Bloomenstiel (Noahide Nations)
  • Rabbi Moshe Perets
  • Rabbi Michael Skobac;
  • Rabbi Tovia Singer;