Dutch Noahide Community

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. Ook wel Hebreeuwse Bijbel Volgers genoemd.

Noachieden kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften (Sheva Mitzvot B'nei Noach). Het zijn eigenlijk zeven categorie├źn die uitgesplitst worden zodat ze in praktische situaties goed toegepast kunnen worden.


De identiteit van de G-dvrezende Noachieden kenmerkt zich door de navolging van de zeven Noachidische  principes, die G-d via Mozes aan de mensheid heeft gegeven om rechtvaardig en en met vreugde in deze wereld te leven, de Schepper te eren en voldoening te vinden in het vervullen van de persoonlijke opdracht.


Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor recht en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en plichten van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. 


Wat doet Dutch Noahide Community?

Dutch Noahide Community is een zelfstandige en particuliere organisatie die zich vooral richt op informatieverstrekking. Onderbouwing en studiemogelijkheden worden oa mogelijk gemaakt door de connectie met de Noahide Academy in Jerusalem. 

NEDERLANDS GEBEDENBOEK VOOR NOACHIEDEN


De Nederlandse vertaling van het Gebedenboek voor Noachieden is op voorraad en nu te bestellen. 

Wil je een of meerdere exemplaren, stuur dan een mailtje naar:  [email protected]

De boekjes zijn 5,50 per stuk excl verzendkosten.Het boekje bevat 68 pagina's en is geschreven door Rabbi Moshe Weiner (auteur van The Divine Code) en Rabbi Immanuel Schochet. De inhoud bestaat uit een  kernachtig eerste deel wat  uitleg geeft over de het besef van G-d, de Noachidische weg en persoonlijk berouw en bekering. In het tweede gedeelte staan de ochtend- en avondgebeden, zegeningen voor eten en drinken en dankzegging na de maaltijd, maar ook gebeden voor o.a. zieke mensen en reizigers.

Een boekje om iedere dag te gebruiken en altijd bij je te hebben.