Dutch  Noahide Community

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. Ook wel Hebreeuwse Bijbel Volgers genoemd.

Noachieden kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften  die G-d in het eerste boek van de bijbel, Genesis,  duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach). 


Wij nemen de Torah serieus. De instructies die HaShem, de Eeuwige in het boek Genesis heeft gegeven aan de mens zijn richtinggevend en vormen de basis van het Noachiedendom. Deze zeven kern-instructies hebben in hun uitleg meerdere richtlijnen die nagevolgd mogen worden. En al deze instructies zijn ook onderdeel van de 613 Joodse geboden.


In het kort de uitleg over de universele morele Noachiede code:

1. Erkenning dat er Eén G-d is die zich ontfermt over ons en van ons vraagt goed en verstandig te zorgen voor deze wereld. Dat betekent ook dat de Eenheid van G-d  niet  aangevuld mag worden met menselijke ideeën die daarvan afwijken, bv het concept dat er een  medeverzoener is of dat het Wezen van G-d uit meerdere personen zou bestaan.

2. Respecteer G-d door Zijn Naam niet te ontheiligen in spraak, hoe boos je ook bent.

3. Moord niet. De waarde van een mens is niet  meten. Wanneer je een mens vernietigd, vernietig je een wereld (namelijk ook zijn potentiële  nakomelingen!)

4. Steel niet. Respecteer het bezit van anderen. Neem geen onnodig tijd of energie of ruimte van een ander in beslag. Zorg dat een ander geen pijn lijdt door jouw toedoen.

5. Ga geen verboden relaties aan (verkrachting, incest of overspel etc). De seksualiteit in de eenheid tussen man en vrouw wordt als heilzame basis gezien voor het starten en onderhouden van een familie.

6. Werk mee aan een rechtvaardige maatschappij waar orde en harmonie is. Iedere daad van rechtvaardig handelen draagt daar aan bij

7. Aan Noach gaf G-d het gebod dat hij geen onderdeel van een levend dier mocht snijden. Dit betekend dat dieren op geen enkele manier mishandeld of gekweld mogen worden.Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor recht en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en plichten van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. Wat doet Dutch Noahide Community?

Dutch Noahide Community is een zelfstandige en particuliere organisatie die zich vooral richt op informatieverstrekking. Onderbouwing en studiemogelijkheden worden oa mogelijk gemaakt door de connectie met de Noahide Academy in Jerusalem. 

NEDERLANDS GEBEDENBOEK VOOR NOACHIEDEN


De Nederlandse vertaling van het Gebedenboek voor Noachieden is op voorraad en nu te bestellen. 

Wil je een of meerdere exemplaren, stuur dan een mailtje naar:  [email protected]

De boekjes (eerste druk) zijn 5,50 per stuk excl verzendkosten.Het boekje bevat 68 pagina's en is geschreven door Rabbi Moshe Weiner (auteur van The Divine Code) en Rabbi Immanuel Schochet. De inhoud bestaat uit een  kernachtig eerste deel wat  uitleg geeft over de het besef van G-d, de Noachidische weg en persoonlijk berouw en bekering. In het tweede gedeelte staan de ochtend- en avondgebeden, zegeningen voor eten en drinken en dankzegging na de maaltijd, maar ook gebeden voor o.a. zieke mensen en reizigers.

Een boekje om iedere dag te gebruiken en altijd bij je te hebben.