Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Dutch Noahide Community is georganiseerd als een landelijke gemeenschap van Noachieden in Nederland en werkt samen met/is aangesloten bij:

Ask Noah International.

The Noahide Academy van Jerusalem.

Noahide Nations. 

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?

Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme.

Zij kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen.

Wij zijn dus geen nieuwe religieuze groepering, maar in de manier waarop Noachieden leven komt tot uitdrukking het volgen van de zeven Noachidische (hoofd)voorschriften die G-d in het eerste boek van de bijbel, Genesis, duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach). De instructies die HaShem (G-d) in het boek Genesis heeft gegeven aan de totale mensheid zijn bepalend en richtinggevend en vormen de basis van het Noachidische leefwijze.


Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor waarheid en gerechtigheid en goedheid. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en de verantwoordelijkheden van ieder mens durven benoemen, zodat er zorg en bescherming is van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. Eigenlijk bestaat de Noachidische Code uit universele wetten: G'd eren, niet stelen, niet moorden, geen dierenleed veroorzaken, trouw zijn aan je partner, zorgen dat er een betrouwbaar rechtsstelsel is, de waarheid spreken. Dit is de basis. Daarnaast is het geven van tsedaka (geld/goed geven aan minder bedeelden), modesty, studie en gebed de lifestyle die de Noachieden nastreven.

Vaak wordt de vraag gesteld waarom Noachieden het Christendom verlaten. Daar spelen in ieder geval twee factoren mee, namelijk de leerstellingen betreffende de drie-eenheid en het middelaarschap. Het Christendom plaatst een bemiddelaar als enige weg en toegang tot de Eeuwige en verheft deze middelaar daarbij tot G'd. Een bemiddelaar wordt in het Hebreeuws een Shituf genoemd. Het is iets of iemand die tussen de G'd en de mens instaat. Van een Shituf wordt geloofd en beleden dat hij/zij/het bepaalde machten of krachten heeft gekregen van G'd en daarvoor aanbeden zou moeten worden in plaats van en/of samen met de Eeuwige.

Echter alleen de Ene Eeuwige G'd mag worden aanbeden.

Deuteronomium 4:35 "Jullie zijn door aanschouwen tot de erkenning gebracht, dat de Eeuwige de God is, er is geen ander dan Hij.

Jesaja 42:8 "Ik ben de Here, dat is Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden."

Jesaja 45:5 "Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen G'd. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kende".


Wanneer je meer weten wilt over de verschillen tussen Christendom en Noachieden:

onder knop 'media' bovenaan deze site staan een aantal video's van Rabbi Tovia Singer.

in de onderstaande link van de FBgroep "Laten we Bijbels denken" is veel van zijn werk vertaald in het Nederlands:

https://www.facebook.com/groups/250732219240976/

Bronnen van de Zeven Opdrachten.

Een goede vertaling van de Tora is de Artscroll:

The Stone Edition, ArtScroll Series https://www.golds.com.au/p-772-stone-edition-chumash-full-size.aspx

Tanach, The Stone Edition, ArtScroll series https://www.golds.com.au/c-733-tanach.aspx

Book of Psalms, ArtScroll Series, The Schottenstein Edition met interlinears vertaling: https://www.golds.com.au/p-780-interlinear-tehillim-psalms-pocket-size-hard-cover-the-schottenstein-edition.aspx of internationaal https://www.artscroll.com/Books/9781578195633.html

The Divine Code By Rabbi Moshe Weiner, 3rd Edition: https://asknoah.org/books/the-divine-code

Speciale dagen voor Noachieden:

https://asknoah.org/essay/noahide-holidays

Tora kennis voor niet-Joden:

https://education.noahidenations.com/mod/book/view.php?id=667

Feesten: https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=35

Betrouwbaarheid van de geschreven Tora, https://asknoah.org/essay/written_torah?fbclid=IwAR2ITW2rt-KDec-yOMUbc5QFSGXS6xkHtLcCNH0ridSocpm67miiRlJOXsM

Ger – Terminology/Facts; https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=137

Iedere zaterdagavond online-ontmoetingshuis voor de leden van onze Facebook groep. 

In het Nederlands

19.30-20.30 via Zoom 

Iedere zondagavond online studiegroep

met

Rabbi Moshe Perets 

In het Engels

19.00-20.30 via Zoom Noahide Academy

Iedere maandagochtend online prayerclass

met

Devora Sinton 

In het Engels

12.00-13.00 via Zoom Noahide Nations