Noachieden van de Lage Landen

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. Ook wel Hebreeuwse Bijbel Volgers genoemd.

Noachieden kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften  die G-d in het eerste boek van de bijbel, Genesis,  duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach). 


Wij nemen de Torah serieus. De instructies die HaShem (G-d) in het boek Genesis heeft gegeven aan de mens zijn richtinggevend en vormen de basis van het Noachidische leefwijze. Deze zeven kern-instructies hebben in hun uitleg meerdere richtlijnen die nagevolgd mogen worden. En al deze instructies zijn ook onderdeel van de 613 geboden die voor het Joodse volk gelden.


Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor recht en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en plichten van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. De universele Code voor Noachieden in het kort:


1. Erkenning dat er Eén G-d is die zich ontfermt over ons en van ons vraagt goed en verstandig te zorgen voor deze wereld. Dat betekent ook dat de Eenheid van G-d  niet  aangevuld mag worden met menselijke ideeën die daarvan afwijken, bv het concept dat er een  medeverzoener is of dat het Wezen van G-d uit meerdere personen zou bestaan.

De mens, de zwakste van de wezens, is omgeven door veel grotere krachten van leven en dood dan hijzelf. Geconfronteerd met de uitgestrektheid van deze universele krachten, zou de mens kunnen proberen ze te 'dienen' om zichzelf te beschermen en zijn lot te verbeteren. De essentie van het leven is echter het Opperwezen te erkennen dat het Universum heeft geschapen en Zijn wetten met ontzag en liefde te aanvaarden. We moeten niet vergeten dat Hij zich bewust is van al onze daden, het belonen van het goede en het straffen van het kwaad. We zijn afhankelijk van Hem en alleen aan Hem zijn we trouw verschuldigd.

Om ons voor te stellen dat er een andere kracht zou kunnen zijn die ons zou kunnen beschermen of in onze behoeften zou kunnen voorzien, verdraait het doel van het leven, en, zoals de geschiedenis heeft aangetoond, ontketent het potentieel onnoemelijke krachten van kwaad in onszelf en in de wereld.

2. Respecteer G-d door Zijn Naam niet te ontheiligen in spraak, hoe boos je ook bent.Als we teleurgesteld zijn in het leven, als het niet goed gaat, hoe gemakkelijk is het om met een beschuldigende vinger te wijzen en de schuld te geven....iedereen...alles....zelfs G-D. Loyaliteit en vertrouwen zijn cruciaal in het leven. De schuld geven aan G-d, vervloeken, of anderen in Zijn naam vervloeken, is een daad van ontrouw - vergelijkbaar met verraad. Het is een daad die de basis van alle orde en stabiliteit ondermijnt, waarop een rechtvaardige samenleving moet staan.

3. Moord niet. De waarde van een mens is niet  meten. Wanneer je een mens vernietigd, vernietig je een wereld (namelijk ook zijn potentiële  nakomelingen!)

Het verslag van de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens begint met het verhaal van Kaïn en Abel. De mens is inderdaad de behoeder van zijn broer. Het verbod op doodslag is er om de mens te beschermen tegen de beestachtige neiging die in hem schuilt. De mens die een aanvaller wordt, ontkent de heiligheid van het menselijk leven en valt uiteindelijk G-d aan, die ons naar zijn beeld heeft geschapen. 

4. Steel niet. Respecteer het bezit van anderen. Neem geen onnodig tijd of energie of ruimte van een ander in beslag. Zorg dat een ander geen pijn lijdt door jouw toedoen.Aangezien onze voeding afkomstig is van G-d, moeten we ernaar streven deze eerlijk en waardig te verdienen, en niet met valse middelen. Het schenden van de eigendommen van anderen, door beroving of bedrog, is een fundamentele aanval op hun menselijkheid. 

5. Ga geen verboden relaties aan (verkrachting, incest of overspel etc). De seksualiteit in de eenheid tussen man en vrouw wordt als heilzame basis gezien voor het starten en onderhouden van een familie. De Bijbel zegt: "Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn", dus maakte G-d een "naaste", een "helper" voor Adam. Zij behoorden elkaar toe (huwelijk) en "Hij, de Eeuwige,  zegende hen". 

6. Werk mee aan een rechtvaardige maatschappij waar orde en harmonie is. Iedere daad van rechtvaardig handelen draagt daar aan bij. Een robuust en gezond rechtssysteem, dat een eerlijke rechtsbedeling garandeert, creëert een samenleving die de zegeningen van G-d waardig is. Het opzetten van een systeem van rechters, rechtbanken en ambtenaren om de wet te handhaven, is een verstrekkende verantwoordelijkheid. Dit voorschrift vertaalt de idealen van ons persoonlijke leven in een formele orde voor de samenleving als geheel. Het is de uitbreiding en garantie van alle voorgaande wetten.

7. Aan Noach gaf G-d het gebod dat hij geen onderdeel van een levend dier mocht snijden. Dit betekend dat dieren op geen enkele manier mishandeld of gekweld mogen worden

G-d geeft de mens "heerschappij over de vissen van de zee, het gevogelte van de hemel, over het vee en over de hele aarde". Wij zijn de verzorgers van G-d's schepping. Uiteindelijk reikt onze verantwoordelijkheid verder dan onze familie, zelfs buiten de maatschappij, om de wereld van de natuur te omvatten.

Het eten van vlees dat zo vers is dat het dier nog leeft, mag dan gezond zijn, maar het is wreed, zelfs barbaars, en toont een decadente ongevoeligheid voor de pijn van anderen. Deze wet is de toetssteen, zo u wilt, die meet hoe goed de andere zes wetten worden nageleefd. Wanneer de mens zijn potentieel vervult, wordt de hele schepping gevoed en verheven om haar doel te bereiken. Dit verandert de wereld in een prachtig juweel - een plaats waar G-d kan wonen.


NEDERLANDS GEBEDENBOEK VOOR NOACHIEDEN


De Nederlandse vertaling van het Gebedenboek voor Noachieden is op voorraad en nu te bestellen. 

Wil je een of meerdere exemplaren, stuur dan een mailtje naar:  [email protected]

Update: de eerste oplage is uitverkocht. Tweede  oplage (aangepaste en verbeterde versie) nog dit jaar verwacht.Het gebedenboek is geschreven door Rabbi Moshe Weiner (auteur van The Divine Code) en Rabbi Immanuel Schochet. De inhoud bestaat uit een kernachtig eerste deel wat  uitleg en een algemene beschouwing van de Noachitische weg, daarnaast komen onderwerpen als persoonlijk berouw en bekering aan de orde. In het tweede gedeelte staan ochtend- en avondgebeden, zegeningen voor eten en drinken en dankzegging na de maaltijd, maar ook gebeden voor o.a. zieke mensen en reizigers.

Een boekje om iedere dag te gebruiken en altijd bij je te hebben.