Noachieden van de Lage Landen

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY


Dutch Noahide Community is een zelfstandig platform,  georganiseerd als een landelijke gemeenschap van Noachieden in Nederland. Wij werken samen met: 

Ask Noah International.  

The Noahide Academy van Jerusalem.

Noahide Nations. 


Dutch Noahide Community You Tube:

Dutch Noahide Community op Facebook groep (besloten): 
Blijf in contact met andere Noachieden en meld je vrijblijvend aan en ontvang nieuws, studie en inspiratie!
                           

https://www.facebook.com/groups/2014252655567134/?ref=bookmarks
Voor de leden van de besloten groep is er iedere vrijdagavond een gebedsdienst in het Nederlands via Zoom. 

Wanneer je meer weten wilt over de verschillen tussen Christendom en Noachieden: onder knop 'media' bovenaan deze site staan een aantal video's van Rabbi Tovia Singer en in de onderstaande link van de  FBgroep "Laten we Bijbels denken" is veel van zijn werk vertaald in het Nederlands:

https://www.facebook.com/groups/250732219240976/


Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. 

Zij kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Tora, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften  die G-d in het eerste boek van de bijbel, Genesis, duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach).  De instructies die HaShem (G-d) in het boek Genesis heeft gegeven aan de mensheid zijn bepalend en richtinggevend  en vormen de basis van het Noachidische leefwijze. De praktische uitwerking van deze  opdrachten brengt het aantal op 90.  Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor waarheid en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en de verantwoordelijkheden van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. 


Bronnen van de Zeven Opdrachten


https://asknoah.org/7-commandments/locate-sources


Over het verbod van dienen van afgoden:

https://education.noahidenations.com/mod/book/view.php?id=667&chapterid=977

Speciale dagen voor Noachieden https://asknoah.org/essay/noahide-holidays


Tora kennis voor niet-Joden:

https://education.noahidenations.com/mod/book/view.php?id=667

Feesten: https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=35

Betrouwbaarheid van de geschreven Tora, https://asknoah.org/essay/written_torah?fbclid=IwAR2ITW2rt-KDec-yOMUbc5QFSGXS6xkHtLcCNH0ridSocpm67miiRlJOXsM

Ger – Terminology/Facts; https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=137

The Divine Code 3rd Edition https://asknoah.org/asknoah-store?cat=88

Seven Gates of Righteous Knowledge; Spirituele kennis & geloofsversterking  https://asknoah.org/books/seven-gates-of-righteous-knowledge-for-all-righteous-gentiles

Gebedenboeken https://asknoah.org/books

Torah, The Stone Edition, ArtScroll Series https://www.golds.com.au/p-772-stone-edition-chumash-full-size.aspx

Tanach, The Stone Edition, ArtScroll series https://www.golds.com.au/c-733-tanach.aspx

Book of Psalms, ArtScroll Series, The Schottenstein Edition met interlinears vertaling:  https://www.golds.com.au/p-780-interlinear-tehillim-psalms-pocket-size-hard-cover-the-schottenstein-edition.aspx  of internationaal  https://www.artscroll.com/Books/9781578195633.html

Het verbod om een nieuwe religie of een nieuwe wet in te stellen: zie de The Divine Code By Rabbi Moshe Weiner, 3rd Edition https://asknoah.org/books/the-divine-code

Speciale dagen die Noachieden kunnen vieren: https://asknoah.org/forum/showthread.php?tid=35

Chanoeka voor Noachieden:
https://asknoah.org/essay/what-is-hanukah  
https://asknoah.org/essay/sharing-hanukkah-joy


Iedere vrijdagavond  online-ontmoetingshuis voor de leden van onze Facebook groep. 

In het Nederlands

Iedere zondagavond online studiegroep 
met 
Rabbi Moshe Perets 

In het Engels

Iedere maandagochtend online prayerclass
met
Devora Sinton 

In het Engels