Het Pad van de Noachied

Kli

Anne Marie Laseur


Ik ben geboren op de Veluwe en opgegroeid in een "vrije" orthodoxe protestantse familie. 

Na vele omzwervingen en onderzoek naar de origine van het christendom begon een periode

van "a-gnosis".  Een rustige en comfortabele tijd waarin alles open stond, want mijn kerkelijke geloof was weliswaar in damp opgegaan maar het innerlijke besef van een G'd en het verlangen naar waarheid en recht was niet verdwenen. En opeens was het daar.... een verlangen om naar Israel te gaan en te onderzoeken wat het Jodendom mij te zeggen heeft.


In Jerusalem ontdekte ik een wereld die de taal van mijn ziel sprak, het was een innige confrontatie en diepe herkenning. Iedere steen, iedere poort, ieder mens gaf mij blijdschap. Het maakte mij heel klein eigenlijk, ik ging luisteren naar het onderwijs van  de Rabboniem, en was verrast door de directe  en levendige wijsheid van deze vrome en vrolijke wijsgeren.

Maar was er voor mij plaats in dit nieuwe religieuze landschap? Ik heb voor zover ik weet geen Joodse voorouders. De ontdekking dat er echter wereldwijd vele mensen zoals ik rondlopen was een onverwacht genoegen, en zij noemen zich de B'nei Noach oftewel de Noachieden/Noahides.  Datzelfde jaar mocht ik voor een Beth Din in Jerusalem een Noachidische verklaring uitspreken, ik ben gestart met  Hebreeuwse les en naast mijn werk in de GGZ studeer ik permanent aan de Noahide Academy of Jerusalem. 


Rabbi Moshe Perets.


Rabbi Moshe Perets is directeur van de Noahide Academy in Jeruzalem en in 

2016 opende hij de  eerste Internationale Conventie voor Noachieden.  


Het doel van de academie is om de missie van Joodse volk te vervullen: "om een licht te zijn voor de volken" (Jesaja 49:6). Dit gebeurd door authentieke  kennis van de universele Noachidische code zoals die via de Torah tot ons komt, te delen met de mensheid.

Deze open deuren zijn er nog niet zo lang. Vanaf 1992 ongeveer, en onder invloed van Rebbe Schneerson, werd het belang van de opdracht van HaShem om Torah voor de volken te gaan onderwijzen herkent en uitgedragen. 


De academie heeft online een sterk en gevarieerd studieaanbod, maar er  worden op locatie ook studieweken/studieweekenden georganiseerd.


Rabbi Moshe Weiner.


Rabbi Moshe Weiner is auteur van de Divine Code, de Sefer Sheva Mitzvot HaShem, het handboek voor Noachieden. De gids die laat zien hoe G'ds wil gevolgd kan worden door ieder mens. Op de berg Sinai werd de Torah van Mozes onthuld, om bekend te worden gemaakt aan de mensheid. 

Rabbi Weiner is leraar aan de Noahide Academy en is een erkend en hoogstaand expert op het gebied van Noahide Laws.