Het Pad van de Noachied

Kli

De ontmoetingen die een mens in de kern raken zetten hem in beweging.  

Ze waren er en ze zijn er nog steeds:  zoekers naar waarheid, spirituele nomaden die niet rusten voordat hun ziel een Plaats gevonden heeft.

Over Anne Marie Laseur

Ik ben geboren op de Veluwe en opgegroeid in een "vrije" orthodoxe protestantse familie. Na een paar spirituele omzwervingen en onderzoek naar de origine van het christendom begon een periode van "agnosis". Gedurende die periode is overigens het besef van G'd en het verlangen naar waarheid en recht nooit verdwenen.

Als gevolg daarvan (maar wat is oorzaak en wat is gevolg..) besloot ik naar Jeruzalem te gaan en het gesprek aan te gaan met orthodox-Joodse rabbi's. Daar ontdekte ik een wereld die de taal van mijn ziel sprak, het was een existentiële confrontatie en diepe herkenning. 

Ik had tot die tijd ook nog nooit van Noachieden gehoord, maar hier ontmoette ik dus de B'nei Noach. 

Vele puzzelstukjes vielen in elkaar. In datzelfde jaar legde ik een officiële Noachidische verklaring af voor een Beth Din, volg Hebreeuwse les en studeer ik aan de Noahide Academy of Jerusalem.


Over de samenwerking

Dutch Noahide Community werkt samen 

                      met de

    Noahide Academy in Jerusalem:

"The Noahide Academy of Jerusalem - Light Unto the Nations Global Group  is directed by the Rabbinical Council of Israel for the Nations and provides  teaching, education and guidance to gentiles all over the world.

The expertise of our Rabbis, facilitated by modern technology, allow an efficient global communication. Our collaboration platform has  a network of more than 100,000 people on the ground, throughout the planet.

We share Jewish millenary expertise in social values and how they can transform developing countries.

We expect to achieve universal access to Torah knowledge, personal empowerment and social stabilization within the coming years."


Rabbi Moshe Perets:

"OUR MISSION

Is to teach and guide Gentiles through the study and application of the Noahide Code in their daily lives. We combine Torah values, academic knowledge and professional experience to achieve excellent educational results. Our online courses and local teaching programs allow to apply Torah values and promote highly functional families, communities and societies.

Torah values address major social challenges around the world. The mission to perfect the world was entrusted to non-jews as well at the giving of the Torah.

You share in making God’s vision for creation a reality.

Every single human being, Jew and non-Jew, has the sacred obligation to live and promote a life of morality, founded upon the Seven Universal Noahide Commandments."


Waarom Noachieden?

Alsof er al niet genoeg stromingen binnen religie-land zijn.....Dit is geen nieuwe religie, verre van dat, maar een beweging die zich  fundeert op de mondelinge en de schriftelijke Torah zoals dat onderwezen wordt door  het (orthodoxe) Jodendom en zich daar diep verbonden mee voelt.

Geloven: " You shall know this day and take to your heart that G'd (alone) is G'd in the heavens above and on the earth below- there is none other". 

Handelen: "You shall love G'd, your G'd, with all your heart, and all your soul, and all your might" and: "Fear G'd and keep his commandments, for that is a person's entire duty". Dit doen wij door de zeven universele noachidische wetten of voorschriften in detail te bestuderen en na te volgen.

Noachieden volgen onderwijs (life of via internet)  van erkende rabbi's en rabbijnen.

Het verschil met het (messiaanse) christendom is dat noachieden geen nieuw testament erkennen. De overeenkomst is de erkenning dat de Torah/Tenach Woord van G'd is.


Naar schatting zijn er wereldwijd ongeveer 98.000 Noachieden. In de Philipijnen, India, Amerika en Afrika zijn grote gemeenschappen ontstaan die een eigen Rabbijn hebben.